jueves, 30 de abril de 2015

O DESCONTROL DAS SÚAS SEÑORÍAS, ¡perdonando da súa cara!

Ou da presenza, campando a pracer, de reputados ABSENTISTAS nas Cámaras Alta e Baixa, pluriempregados.

Di Posadas que con relación á observancia da Lei de incompatibilidades no exercicio profesional por parte os deputados non cabe outra actitude de parte de Presidencia que a confianza absoluta, porque eles saben cal é o seu deber e o que teñen que facer. Por outra banda tampouco estarían definidas, en caso de incumprimento, as sancións disciplinarias. E esa mesma laxitude obra para as declaracións de bens patrimoniais das súas señorías.
Detrás do pulo que fai latexar ao unísono o corazón dos cidadáns creando e crendo nun proxecto colectivo está o valor da exemplaridade. Por apuntar un símil, o neno que ve abusar do viño na casa acumula papeletas para ser alcohólico no futuro. O mesmo sucede co exemplo das tarxetas black, ou coa rémora para as arcas públicas dunha clase política na súa meirande parte inédita ao longo de toda a lexislatura e que, por se iso non abondase, limita as súas declaracións ao guión que lles entrega a dirección para ser reproducidas nas súas autonomías e reservan boa parte das súas enerxías para outros negocios privados. Todos estes "exemplos de vida", que contan co respaldo do incumprimento do deber de vixiar do Sr. Pousadas, son paus nas rodas dunha democracia en permanente situación de obras, en construción e ameazando derrubamento. Para cimentar ese espírito necesario de que paga a pena contribuír porque o resultado é unha mellor cobertura de servizos públicos, de calidade de vida, de grao de benestar, de acceso ao traballo e formación, para que a poboación recupere o orgullo de poder contribuír á causa de todos e se instale ese modo de mirar, pensar e actuar poñéndose na pel dos demais -interacción- que tanto identifica aos modelos de progreso consolidados aprema que o Sr. Posadas (como tamén a cúpula do PP e os órganos reguladores -Banco de España, CNMV) despois de todo o que estivo a acontecer, deixe de insultar á nosa intelixencia vendéndonos a idea de que a catadura ética e moral das súas señorías é incólume e non necesita de controis.

Os feitos téñeno contradito en innumerables ocasións; seguen saíndo á luz casos de suborno e de tráfico de influencias, e só dende o engano dunha Lei de transparencia interesada que precisamente obstaculiza o importante para favorecer a impunidade dos aforados poden entenderse unhas declaracións fóra de todos os canons do que debe ser unha xestión directiva competitiva e competente. E se hai unha Empresa que polo seu tamaño e importancia a precisa é o Estado. Calquera Peme dedicada á venda de pequenos insumos, toda empresa de produción, os mesmos traballadores autónomos establecen mecanismos de control sobre produtividade, emprego de axudas, custos de mecanismos de apoio á xestión, optimización de recursos, etc.
A única opción que nos queda, pois, cos "Posadas" das Institucións é removelos dos seus postos por ineficacia, ineptitude, absentismo e comportamento sectario. Ou seguir dándolles apoio. Pero logo atéñanse ás consecuencias e deixen de chorar a destempo, unha vez máis.
 Transcribo nova de La Vanguardia


Tras garantizar que "todo esto se irá viendo en esa comisión", Posada ha apuntado, no obstante, que "no hay desarrolladas fórmulas de investigación, porque la confianza es lo que prevalece". "La confianza es la idea esencial y nosotros confiamos en que un diputado actúa en consecuencia con lo que propone y le autoriza el Congreso; lo que no quiere decir que el que incumpla esa relación de confianza no pueda tener la sanción adecuada, que lo veremos", ha insistido.
También ha reiterado que, en virtud de la normativa, la situación de los diputados es de "incompatibilidad con todo y dedicados a su trabajo", aunque "luego existen compatibilidades que se dan por la comisión de estatuto y a consecuencia de ello pueden ocurrir conductas que la comisión de estatuto vigila si se adecúan".


 

miércoles, 29 de abril de 2015

"Morrer de infancia". Rita Barberá: Tic-Tac, Tic-Tac

O certame de Fotografía documental “Revela” organizado polo Concello de Oleiros acuñou o lema “MORRER DE INFANCIA” nunha das súas memorables edicións. Recollía o traballo dos autores a relación directa entre as situacións de pobreza extrema, violencia, carencia dun teito e o efecto mortífero para os máis vulnerables: mulleres, anciáns e CATIVOS. Trátese dunha cuestión de proporción, o certo é que nas economías occidentais onde se ten afondado na fenda entre ricos e pobres hai un xeito de discriminación potente que estratifica á sociedade en castas pouco permeables.
Unha das meirandes trabas para lograr reverter a situación e saír da condición de pobre baixo o umbral que se identifica cunha vida digna e coherente co entorno e a dificultade para acceder a estadios educativos avanzados. E moito máis cruel aínda resulta a perda da igualdade de oportunidades, a discriminación no acceso a bens primarios, como castigo suplementario para aquelas familias ás que o estoupido do Sistema penalizou co despedimento, como se esta mesma situación non merecera dun tratamento individualizado e da utilización da Caixa de auxilio común que debe representar a Administración Pública nestes casos se non queremos crear una xeración de estigmatizados que se verán indefectiblemente condenados a engordar as bolsas de pobreza que tanto avergoñan a Esperanza Aguirre.
Xa que logo a decisión de Rita Barberá de deixar sen servizo de comedor escolar aos nenos de familias con débedas co Concello adquire tentes dramáticos, desperta odio social ás institucións e contravén todo o espírito da Constitución. A maiores, denota que para ela e o seu fato de conselleiros os nenos son mercancía insensible e non os diamantes en bruto sobre os que descansa toda esperanza na rexeneración democrática. Un recambio que ten de levar por diante máis pronto que tarde a esta muller á que non lle trama a man para traumatizar a familias xa en desgraza, mentres a ela lle parece convinte cargar os Gin Tonics e as Suites de luxo ao erario público en situacións de nula repercusión positiva para as arcas municipais.


martes, 28 de abril de 2015

LOS CORRUPTOS QUIEREN EXTENDER LA MIERDAEl panorama de una clase política que cuando accede a posiciones de poder practica la corrupción parece haber sembrado la idea de que la sociedad es una mierda, de que el ser humano es malo por naturaleza y de que todo el mundo tiene un precio.
Sin embargo la convivencia con las gentes de lo común desarrollándose en sus profesiones, oficios, ocios, amores y desafectos crea en cualquier observador imparcial la imagen cierta de que estamos rodeados de seres humanos muy valiosos. Es encomiable la entrega de tantos ciudadanos, la mayoría, en sus proyectos familiares y de relación con el colectivo de que forman parte. Estamos rodeados de expresiones de solidaridad y también de ansias por hacer las cosas bien en nuestro entorno. Padres que se esfuerzan a diario para que sus hijos desarrollen sus potencias creativas en actividades formativas, maestros que dedican su vida a educar en valores e integrar a los ciudadanos que han de cimentar el Sistema, trabajadores y emprendedores que quieren ver utilidad social en lo que hacen, médicos e investigadores apasionados por dotar de vida a los años, estudiantes capaces de vivir como anacoretas para salvar su vocación... Por eso resulta todavía más obsceno cada destape de una situación de corrupción, de abuso de posición dominante por parte de aquellos que, instalados en sus torres de cristal donde se sienten inmunes atentan gravemente contra la viabilidad del modelo de convivencia que se han ido dando a si mismos los honestos, los generosos en el esfuerzo, los solidarios, constituyendo una nefasta ejemplaridad, un tumor infecto que hay que extirpar para salvar el conjunto. Las penas para los corruptos han de contemplar todos esos agravantes: abuso de posición, alarma social, ausencia de necesidad material o concurrencia de pobreza extrema, afectación grave a los intereses colectivos, ataque al principio de igualdad de oportunidades, deterioro del papel institucional... Por eso es tiempo de exigir una sensibilidad concreta en los programas electorales de los partidos para promover la desaparición de la figura del aforamiento, así como el cumplimiento de todo el axioma de que la justicia es igual para todos, eliminando el abuso en la utilización de las fianzas, incautando el dinero distraído y adecuando las penas a la gravedad del delito. En este sentido no es muy tranquilizador ver como una muchacha que en su día hurtó 400 euros va a la cárcel diez años después aun cuando no haya vuelto a delinquir y su vida esté estructurada mientras los que han ocasionado agujeros de cientos, miles de millones de euros en los erarios de todos mantienen recursos para seguir esquiando y acudiendo a los prostíbulos.


 

miércoles, 15 de abril de 2015

A CIUDADANOS LE IMPORTA TRES COJONES GALICIA

Los catalanes ya tienen a todas sus ciudades conectadas. Y también la Costa Brava, de modo que es un buen momento para recoger la simpatía del electorado allende Pedrafita llamando al ahorro en algo prescindible. ¿Prescindible?
Bruselas ya cursado una directiva en la que ordena la implementación de presupuestos para impulsar la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en cuyo proceso es clave la comunicación mediante la alta velocidad entre Oporto y Vigo, para así completar todo el eje Atlántico. Porque, si importante es el tráfico de personas ¿qué decir de la llegada del tren de alta velocidad a los grandes centros de producción y a los puertos exteriores? Esto permitirá el aprovechamiento y consolidación de recursos estratégicos punteros: madera, biomasa, automoción, construcción de aerogeneradores y plataformas maremotrices, piedra, refino… Y, con ello, la convergencia más pronto que tarde de la eurorregión con la Europa de la primera velocidad.
Pero, claro, nada de esto le interesa a Albert Rivera cuando en clave interna y con ese discurso que cala en el resto del Estado habla del sinsentido de invertir en Galicia. Sin embargo, ni una alusión a la estación de Tarragona, a 11 km de la ciudad, lo que inclina a los usuarios a utilizar el tren convencional. Ni del despropósito de una segunda estación en Barcelona, ni del aeropuerto de Alguaire, concebido para atraer turistas a las estaciones de esquí catalanas y que opera bajo mínimos. Tampoco dice nada de la línea Girona-Figueres, sin apenas demanda aunque la palma de la infrautilización se la llevan no las ya abiertas en Galicia, de las más rentables, sino las de Huesca, Ciudad Real, Cuenca, Valladolid, Guadalajara, Albacete, etcétera. Lo que es grave es la inversión en estaciones sobredimensionadas, como la de Utiel-Requena (12,4 millones de coste para un total de 21 pasajeros/día) o la de Antequera (12 millones de euros y 90 pasajeros/día). La terminal de Tardienta (Huesca) registra un tráfico de un pasajero al día. Pero, ¿quiere esto decir que debamos suprimir el ave a Huesca o a Albacete? Antes de eliminar trazados se impondría suprimir duplicidades de estaciones, porque el tren cumple un papel importante en el replanteamiento del país que queremos en el futuro. Se trata de ir poniendo tierra de por medio con un modelo basado en la especulación que sobreexplotaba el suelo en las zonas costeras y en las grandes ciudades para, por el contrario, girar hacia una sociedad donde el rural recobre protagonismo, modernizado y vertebrado con lo urbano. Además, el trazado del ave pondrá a disposición grandes espacios bien comunicados con los nudos, facilitando la radicación de oportunidades para producciones estratégicas basadas en I+D+I, con los puertos, con las zonas francas. ¿De qué sirve el aparato burocrático del Estado si detrás nadie toma decisiones a favor de la creación de bancos de tierras y la incentivación de condiciones favorables para el emprendimiento y el asociacionismo? El Partido Popular, neoliberal y pasivo, presume de que sus políticas activas están detrás del milagro de la creación de empleos. Pero ¿de qué políticas hablan? ¡Si en realidad son los emprendedores privados abandonados a su suerte y sin crédito quienes, contra los escollos burocráticos, están generando su propio empleo con una imaginación aguzada por la necesidad. Si acaso a la administración prescindible hay que recordarle que inactúa en su deber de elemento regulador, permitiendo el abuso de posición dominante de los grandes distribuidores de la alimentación, que pagan a los ganaderos gallegos precios muy por debajo del coste de producción. Cuanta más leche entregan más se arruinan. Pero a los dueños de Carrefour, que reciben elogios de las autoridades por promover la carrera de la salud en el contexto amable del burgo les importa tres cojones que familias enteras tengan que cerrar sus explotaciones, pierdan sus propiedades y se vean en la necesidad de vivir con su prole de la beneficencia. 60.000 explotaciones han cerrado en la última década. Albert Rivera dirige un partido de ámbito estatal pero, desde su chusco modo de percibir las dimensiones, Galicia queda fuera. Sólo cuenta para ir a comer ricos productos y para soltar el lastre del estrés en sus paisajes, cuanto más aislados mejor. En su concepción de Estado el mensaje de lo que cumple hacer beneficia a las comunidades visibles, bien por razón de su número de votantes bien por su presencia en los medios. ¡Claro! El no había nacido cuando se creó Galeuzca. Yo tampoco había nacido cuando Roma ardió, pero sé quién es Nerón. Catalanes, gallegos y vascos unidos en una entidad cultural, nacionalista, periférica, incluyente y solidaria frente a la práctica totalitaria y ninguneadora del rodillo centralista.
El egoísmo de la derecha burguesa del partido de Durán i Lleida rompió ese principio solidario en el seno de la necesaria divergencia. Ciudadanos acaba de profundizar en esa brecha, y lo hace añadiendo algún ingrediente bien calculado: ya no se trata de privilegiar el eje Mediterráneo y olvidar el Atlántico. Ahora el mensaje va dirigido a todas las comunidades que no son el Finis terrae: ahorrar en Galicia es invertir en Extremadura, en Aragón, en las Castillas y también en Cataluña. Esa ocurrencia viene de un partido que se denomina “Ciudadanos”; bien entendido, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los gallegos somos de estos últimos para Rivera. Le pagaremos su consideración como se merece en las urnas.


martes, 14 de abril de 2015

84 ANIVERSARIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA


Hoy los mass media han oscurecido la noticia del aniversario de la segunda República. Y para mayor abundamiento en esa actitud deliberada comentaristas políticos de medio pelo gastaron un minuto de su tiempo aludiendo, desde su concepción de la corrección política, a lo adecuado de pasar página “con la que está cayendo” -frase hecha esta que de tanto usarla fuera de contexto ha perdido todo su carga significativa-. Desde el congreso de Suresnes, el Partido Socialista comenzó una deriva que le llevaría al poder a cambio de distanciarse de sus principios. El PC huía de su emparejamiento con el gran aparato del Este, tan poderoso como corrupto y sanguinario en diversas instancias de la Historia, iniciando, por su incapacidad y además nulo deseo de tender puentes con la izquierda más genuina, defensora del gobierno elegido en las urnas desde postulados independientes, un lento pero seguro camino hacia su disolución.
Así las cosas, ¿cabría esperar que el pueblo llano reivindicarse un restablecimiento del orden democrático anterior al golpe militar del 36? Rotundamente ¡no! Gran parte de los españoles habían sido abducidos por la instrucción en la Formación del Espíritu Nacional. Las cabezas más brillantes, las supervivientes, se habían exiliado. Y las elites más críticas con la dictadura y su legado quemarían sus carnets de militantes la noche del 23 F, ante el pavor que producía el ruido de sables evocador de hasta dónde puede llegar la crueldad de la bestia en defensa de los intereses de una oligarquía que en gran manera pervive hoy.
Hubieron de ser historiadores extranjeros los que, con perspectiva y sin oscurecimiento de las versiones de los vencidos, construyeran sus Historias de España (Pierre Vilar, Paul Preston…) intentando derribar muchas cegueras. Sin embargo, los tentáculos doctrinarios del poder son alargados y han conseguido, a pesar de los esfuerzos del Borbón en arruinar su imagen, que gran parte de los españoles encuentren en la monarquía constitucional la mejor garantía de un Estado democrático, cuando los hechos, tercos, hablan de una República por sufragio derribada por un golpe militar que dio paso a una dictadura de 40 años, genocida, al margen de los mandatos de los tribunales de derechos humanos. Y que a su vez decretó, por mandato del Caudillo, que le sucedería Como jefe de Estado la dinastía de los Borbones.
A los que comentan el sinsentido de hablar de una verdadera transición hasta tanto no se pregunte al pueblo que modelo de Estado desea, les ocupa un tiempo extraordinariamente importante el seguimiento del fútbol y bien poco conocer nuestra Historia

“ para la derecha el fútbol era la prueba de que los pobres piensan con los pies y para la izquierda el fútbol tenía la culpa de que el pueblo no pensara”
Eduardo Galeano

Gran parte del pueblo parece ignorar que la crisis económica que nos descompone es también una crisis de valores y que gran parte del quebranto de estos es consecuencia de la idea, heredada, de que siempre hubo abuso de poder y que este quedaba sin castigo cuando los responsables eran de “notables”. Esa marca España de la que tanto cacarea Margallo no se construye sobre los cimientos de la figura anacrónica de una jefatura de Estado que lo es por razón de sangre y para la que no obra la Justicia de todos. El monarca, hermano del alma del fallecido rey Hassan de Marruecos, acusado del genocidio del pueblo saharaui, o del rey de Arabia saudí, sospechoso de desestabilizar el mapa de países árabes vendiendo armas a los extremistas, representa la pervivencia del más absoluto mantenimiento de privilegios clasistas en una supuesta democracia avanzada de Occidente.
Mientras tanto, hoy ha sido el día en que las pocas tertulias sobre la República se han dedicado analizar los errores políticos de sus mandatarios que provocaron la caída del Sistema. ¿? Como si la verdadera causa de aquella debacle no fuera el que los terratenientes y el puñado de familias que concentraban en sus manos gran parte de la riqueza del país no podían consentir que los votos de la gente trabajadora, de los ciudadanos, pusieran en cuestión sus privilegios, su estatus medievalista. Lo demás, la letra pequeña sobre la división de la izquierda, sobre la falta de verdaderos militares en el ejercito republicano, etc., etc., es poco o nada importante comparado con la ayuda de las aviaciones fascistas en restablecer el “orden”.
Sin embargo hay una esperanza para los que aman la verdad: la regeneración, la superación de los anacronismos. La juventud española está de nuevo creciendo en interés por la Política y quiere saber, necesita saber de programas, de personas, de propuestas. En la medida en que el juicio crítico crezca en paralelo con el interés, buena parte de la clase dominante, de los lobbies que tienen encenagado el país irán cayendo de sus puestos y un nuevo escenario podrá ser posible tomando como referentes a otros pueblos donde la corrupción es una anécdota y se accede a responsabilidades del gobierno por méritos.
Mi homenaje es para todos los hombres y mujeres de bien que perdieron la vida o sufrieron penalidades por defender a la República. Y a todos los maestros republicanos que, acabada la guerra, fueron capaces de sobreponerse a los sentimientos de odio y de venganza hacia la bota militar que había matado a muchos de sus compañeros para poder ayudar a formar, dentro de sus posibilidades y sorteando a la censura, a ciudadanos críticos y de bien.